Magdalena
Rytel-Skorek
(ur. 1976)

2 800 

PROWENIENCJA MAGDALENA RYTEL-SKOREK Polska, pracownia artystki – dzieło pochodzi bezpośrednio z warszawskiej pracowni artystki; Do każdego obiektu dołączamy certyfikat Galerii Sympatyków Sztuki.  

Dowiedz się więcej