Konkurs im. Adama Didura w Operze Śląskiej

W Operze Śląskiej w Bytomiu trwa Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura – założyciela i pierwszego dyrektora Opery Śląskiej.

Twórcą konkursu w 1979 roku, który w pierwszych swoich edycjach miał charakter ogólnopolski był ówczesny dyrektor Opery Śląskiej Napoleon Siess. W 1994 roku pierwszy raz na konkursie zaśpiewali obcokrajowcy, lecz tylko ci którzy uczyli się w Polsce, a dyrekcję powierzono Karolowi Rafałowi Buli. Konkurs w pełni umiędzynarodowiono w roku 2004.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 54 uczestników. W I etapie, który odbył się w Akademii Muzycznej w Katowicach młodzi śpiewacy zaprezentowali dwie arie: barokową i dowolną. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 34 uczestników, którzy będą prezentować się już w gmachu Opery Śląskiej..

W skład komisji wchodzi 11 osób, a zasiadają w niej wybitni śpiewacy, dyrygenci i kompozytorzy z Polski, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Portugalii i Holandii. Przewodniczącym Jury, kolejny raz z rzędu został wybrany jednogłośnie światowej sławy śpiewak Wiesław Ochman.

Konkurs ten jest unikatowym wydarzeniem w skali świata, gdyż jest jednym z nielicznych konkursów, w którym śpiewa się tylko i wyłącznie arie operowe.

Wszystkie przesłuchania są otwarte dla publiczności. Konkurs zakończy gala laureatów, która odbędzie się 22 kwietnia 2012 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu i zostanie powtórzona dnia 23 kwietnia 2012 roku w Teatrze Śląskim w Katowicach.

Oskar Świtała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *